Profiam
Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun uusi aika

 

Avopalvelut

Asiantuntijapalvelut

Moniammatilliset lapsiperheille suunnatut avopalvelut vahvalla kokemuksella ja osaamisella


Toimimme tiiviissä yhteistyössä yli 70 kunnan kanssa. Henkilöstömme koostuu sadasta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisesta. Toiminnassamme yhdistyy vahva ja terve arvopohja, kohtaava työote, moniammatillinen osaaminen ja tutkimusperusteinen kehittäminen.

Profiamin palveluiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä yksilöllisesti, kokonaisvaltaisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti lapsen etua toteuttaen ja perheen voimavaroja vahvistaen.

Profiam Sosiaalipalveluiden moniammatillinen henkilökunta koostuu kokeneista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista.

Toimintamme tavoite on, että perheet saavan nopean tuen ammattilaisilta elämän haasteissa ja että mahdollisimman moni lapsi saa viettää lapsuutensa kotonaan turvallisesti yhdessä vanhempiensa kanssa.

Toimintaamme ohjaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä.