Vanhemmuuden arviointi

 

Profiam Sosiaalipalveluiden vanhemmuuden arviointi on kokeneiden ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttama syväluotaava arviointikokonaisuus, jossa tuotetaan perusteltu näkemys siitä, kykenevätkö vanhemmat/vanhempi vastaamaan riittävällä tasolla lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

 

Vanhemmuuden arviointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa esim., kun on suurta huolta lapsen tilanteesta ja vanhemmuudesta, esimerkiksi huostaanottoa tai sijoitetun lapsen kotiuttamista pohdittaessa. Vanhemmuuden arviointi on perheen omassa arkiympäristössä toteutettava kokonaisuus, jossa keskitytään asioiden tarkasteluun erityisesti vanhemmuuden ja lapsen/lasten näkökulmasta. Arviointityöryhmä ja tarkempi työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeisiin. Arviointityön myötä lisätään vanhempien ja perheen omaa ymmärrystä tilanteestaan sekä tuotetaan tilaavalle taholle perusteltu näkemys vanhemman kyvystä vastata riittävällä tasolla ko. lapsen tarpeisiin - soveltuvien tukitoimien järjestämiseksi tai asiakkuuden päättämiseksi.