Tehostettu perhetyö

 

Profiam Sosiaalipalveluiden tehostettu perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista, intensiivistä psykososiaalista tukea sekä arjen tason apua, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan ja perheen hyvinvointia, vahvistaa perheen ja perheenjäsenten voimavaroja sekä parantaa perheen sisäistä vuorovaikutusta erityisen haastavissa tilanteissa.
 

Tehostettu perhetyö pohjaa vahvaan lastensuojelutyön kokemukseen, vankkaan ammatilliseen koulutukseen ja erityisosaamiseen sekä kokemukseen perheiden monipuolisesta tukemisesta. Tehostettu perhetyö on perheen omassa arki- ja lähiympäristössä toteutettavaa työskentelyä, joka voi koskea koko perhettä tai erityisesti tiettyjä perheenjäseniä. Perhetyötä toteuttava työpari tai -ryhmä sekä työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeisiin.