SHL Perhetyö


Profiam Sosiaalipalveluiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista psykososiaalista tukea sekä arjen tason apua, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan ja perheen hyvinvointia, vahvistaa perheen ja perheenjäsenten voimavaroja sekä parantaa perheen sisäistä vuorovaikutusta. Perhetyö pohjaa vahvaan ammattitaitoon/koulutukseen sekä kokemukseen perheiden monipuolisesta tukemisesta.
 

Perhetyö on perheen omassa arki- ja lähiympäristössä toteutettavaa työskentelyä, joka voi koskea koko perhettä tai erityisesti tiettyjä perheenjäseniä. Perhetyötä toteuttava työpari tai -ryhmä sekä työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeisiin.