Perhearviointi

 

Profiam Sosiaalipalveluiden moniammatillinen perhearviointi on kokeneiden ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttama kattava perheen kokonaistilanteen, vanhemmuuden ja tuen tarpeiden arviointi. Perhearviointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa esimerkiksi, kun on huolta lapsen ja perheen tilanteesta mutta ei riittävää tietoa tarkoituksenmukaisen tuen suunnittelemiseksi tai työskentely perheen kanssa ei etene.

Perhearviointi on perheen omassa arkiympäristössä toteutettava kokonaisuus, jossa keskitytään asioiden tarkasteluun erityisesti lapsen/lasten näkökulmasta. Arviointityöryhmä ja tarkempi työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeisiin. Arviointityön myötä lisätään perheen omaa ymmärrystä tilanteestaan sekä tuotetaan tilaavalle taholle kattava kokonaiskuva suosituksineen työskentelyn eteenpäin viemiseksi, soveltuvien tukitoimien järjestämiseksi tai asiakkuuden päättämiseksi.