Moniammatillinen perhekuntoutus kotona

 

Profiam Sosiaalipalveluiden moniammatillinen perhekuntoutus on kotiin tehtävää, intensiivistä ja pitkäkestoista tukea perheille, joissa on erityistä huolta vanhemmuudesta sekä lapsen/lasten kasvusta ja kehityksestä. Kuntoutustyö on vankalla ammattitaidolla toteutettua tukea perheiden monisäikeisten, pitkittyneiden ja haastavien tilanteiden ratkomiseksi. Tavoitteena on löytää, ohjata ja juurruttaa toimintamalleja ja tapoja, joiden avulla turvataan lapsen/lasten kasvu ja kehitys sekä asuminen kotona yhdessä vanhempiensa/vanhempansa kanssa.

Perhekuntoutus on perheen omassa arkiympäristössä toteutettavaa työskentelyä, joka koskee koko perhettä, sisältäen myös perheenjäsenten yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Kuntoutustyöryhmä sekä työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeisiin.