Ammatillinen tukihenkilötyö


Profiamin ammatillinen tukihenkilötyö on lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon tai sijaishuollon aikainen tukitoimi tai SHL:n mukainen tukitoimi lapsille ja nuorille, joilla on pulmia keskeisillä elämän osa-alueilla - kotona, koulussa ja/tai vapaa-aikana. Erityistason ammatillinen tukihenkilötyö on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, joilla on jokin omaan toimintakykyyn vaikuttava erityishaaste (neuropsykiatriset haasteet, psyykkisen voinnin pulmat, päihdeongelma tms.) ja/tai erityisen haastava perhetilanne.
 

Ammatillinen tukihenkilötyö on toiminnallista tekemistä sekä luottamuksellisia ja avoimia keskusteluja lapsen/nuoren elämään liittyen sisältäen myös tiivistä yhteistyötä lapsen läheisten kanssa. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työskentelyn yleistavoitteena on tukea lapsen itsetuntoa ja yksilöllistä kehitystä, saada muutosta mahdolliseen ei-toivottuun käyttäytymiseen ja mahdollistaa lapselle/nuorelle erityishaasteista huolimatta voimaannuttavia kokemuksia, toimivia sosiaalisia suhteita sekä esimerkiksi tukea ja motivoida tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Tukihenkilö voi myös tukea ja vahvistaa vanhemman/vanhempien tai muiden lapsesta huolta pitävien aikuisten kasvatustyötä.
 

Ammatillista tukihenkilötyötä voidaan toteuttaa myös erityisesti esimerkiksi itsenäistyvän nuoren elämänhallinnan ja itsenäisen asumisen tukena.
 

Ammatillinen tukihenkilö valitaan aina lapsen/nuoren erityiset tarpeet sekä perheen kokonaistilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö suunnitellaan yksilöllisesti kuhunkin tarpeeseen.