Avopalvelut

Profiam Sosiaalipalvelut tuottaa laadukkaita palveluita kunnan sosiaalityön tueksi lasten ja perheiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Moniammatillinen perhekuntoutus kotona
Moniammatillinen perhekuntoutus on kotiin tehtävää, intensiivistä ja pitkäkestoista tukea perheille, joissa on erityistä huolta vanhemmuudesta sekä lapsen/lasten kasvusta ja kehityksestä.
Perhearviointi
Moniammatillinen perhearviointi on kokeneiden ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttama kattava perheen kokonaistilanteen, vanhemmuuden ja tuen tarpeiden arviointi.
Vanhemmuuden arviointi
Vanhemmuuden arviointi on kokeneiden ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttama syväluotaava arviointikokonaisuus, jossa tuotetaan perusteltu näkemys siitä, kykenevätkö vanhemmat/vanhempi vastaamaan riittävällä tasolla lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.
Tehostettu perhetyö
Profiam Sosiaalipalveluiden tehostettu perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista, intensiivistä psykososiaalista tukea sekä arjen tason apua, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan ja perheen hyvinvointia, vahvistaa perheen ja perheenjäsenten voimavaroja sekä parantaa perheen sisäistä vuorovaikutusta erityisen haastavissa tilanteissa.
Ammatillinen tukihenkilötyö
Ammatillinen tukihenkilötyö on lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon tai sijaishuollon aikainen tukitoimi tai SHL:n mukainen tukitoimi lapsille ja nuorille, joilla on pulmia keskeisillä elämän osa-alueilla - kotona, koulussa ja/tai vapaa-aikana.
SHL Perhetyö
Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista psykososiaalista tukea sekä arjen tason apua, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan ja perheen hyvinvointia, vahvistaa perheen ja perheenjäsenten voimavaroja sekä parantaa perheen sisäistä vuorovaikutusta.

Pyydä tarjous tai kysy lisää:
tilaukset@profiam.fi
puh. 040 166 8377