Ajankohtaista

28.06.2023
Syksyn koulutukset hyvinvointialueiden ammattilaisille
Tervetuloa mukaan ammatillisesti mielenkiintoisiin, etäyhteyksin järjestettäviin ja työviikkoa virkistäviin koulutushetkiin!
16.05.2023
OPAS-työmenetelmä vanhemmuuden ja lapsen hoivaavan huolenpidon tutkimiseen ja vaikuttavuuden arviointiin
Olemme kehittäneet OPAS-menetelmän, joka ohjaa tutkimaan vanhemmuutta ja lapsen hoivaa viiden keskeisen osa-alueen näkökulmasta.
17.03.2023
Kvantitatiivinen tieto lastensuojelun palveluiden piirissä olevista lapsista ja heidän perheistään on arvokasta!
Vaikuttavuuden arvioiminen on Profiamilla vuorovaikutteinen lapsi- ja perhekeskeinen prosessi – se ei ole vain mittaustapahtuma, vaan tuen tarjoamisen näkökulmasta toteutuva hoidollinen prosessi, joka…
21.02.2023
Raportti toteuttamastamme vanhemmuuden tuen palvelupilotista on julkaistu
Kehitimme ja pilotoimme uuden, varhaisessa vaiheessa toteutettavan ja matalan kynnyksen intervention vanhemmille, jotka kokivat kuormittuneisuutta tai vanhemmuuteen liittyviä haasteita.
16.02.2023
Kevään -23 koulutukset
Maksuttomat aamukoulutushetket hyvinvointialueiden ammattilaisille. Tässä kevään koulutusaiheet ja ajankohdat – ilmoittaudu mukaan!
31.12.2022
Kiitos kuluneesta vuodesta
Nöyrä kiitos työntekijöillemme, huippuporukalle, joissa yhdistyy äärettömän korkea ammatillisuus ja osaaminen sekä herkkyys ja välittäminen. Asiakkaamme ovat kohdanneet elämässään paljon vaikeuksia ja…