Raportti toteuttamastamme vanhemmuuden tuen palvelupilotista on julkaistu

Julkaistu 21.02.2023

Tavoitteemme oli tukea vanhemmuutta sekä vanhemman vointia ja voimavaroja tilanteissa, joissa kuormitusta aiheuttivat joko uupumus, kuormitus, stressi, univaikeudet, alakuloisuus, ahdistus, huolestuneisuus, mielialan muutokset, muut mielenterveyden haasteet, lapseen tai perhesuhteisiin liittyvät haasteet tai päihteiden käyttö.

Interventio sisälsi 12 tai 13 etäyhteydellä toteutettua, puolentoista tunnin pituista tapaamista sosiaali- ja terveydenhuollon alan työntekijöiden moniammatillisen työparin kanssa. Tapaamisia oli kerran viikossa kolmen kuukauden ajan. Vanhemmalle tarjottiin mahdollisuutta osallistua tapaamisiin yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa.

 

Valoa arkeen -interventio synnytti äideissä toiveikkuutta, kevensi pikkulapsiarjen kuormitusta ja onnistui ohjaamaan äitien huomiota merkityksellisiin asioihin vanhemmuudessa, voimavaroissa, lapsessa ja arjessa. Pilotointi vahvisti käsitystä siitä, miten iso merkitys varhaisella tuella on vanhempien voimavarojen tukemisessa ja vanhemmuuden taitojen kehittymisessä. Etäinterventio antoi vanhemmille mahdollisuuden osallistua prosessiin joustavasti työ- ja perhe-elämän keskeltä.

Osallistujille syntyi kokemus, että etänä toteutettavalla palvelulla saavutettiin luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde, joka mahdollisti vanhemmuuden ja voimavarojen tarkastelun. Toteutus yhdessä neuvoloiden kanssa vahvisti käsitystä joustavasta palvelurakenteesta; palveluita voidaan tarjota perheille joustavasti ja perheiden tarpeiden mukaisesti.

 

Pilotointi osoitti, että etäyhteyden avulla voidaan tutkia vanhemmuutta ja vanhemman voimavaroja sekä tarjota psykososiaalista tukea. Etäyhteyden välityksellä yhteistyösuhde voi muodostua turvalliseksi ja toimivaksi. Etäyhteyden etu on joustavuus; perheiden oli helppo sovittaa tapaamiset aikatauluihinsa sopiviksi. Vanhempien palautteen mukaan etäinterventioon liittyi myös vähäisempi stigma ja helpompi lähestyttävyys verrattuna lähipalveluihin.

 

Valoa arkeen -pilotti toteutettiin osana Mieliteko-ohjelmaa, jonka tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

 

Lue koko raportti (linkki Mielitekomedian sivulle).