Ajankohtaista

16.05.2023
OPAS-työmenetelmä vanhemmuuden ja lapsen hoivaavan huolenpidon tutkimiseen ja vaikuttavuuden arviointiin
Olemme kehittäneet OPAS-menetelmän, joka ohjaa tutkimaan vanhemmuutta ja lapsen hoivaa viiden keskeisen osa-alueen näkökulmasta.
17.03.2023
Kvantitatiivinen tieto lastensuojelun palveluiden piirissä olevista lapsista ja heidän perheistään on arvokasta!
Vaikuttavuuden arvioiminen on Profiamilla vuorovaikutteinen lapsi- ja perhekeskeinen prosessi – se ei ole vain mittaustapahtuma, vaan tuen tarjoamisen näkökulmasta toteutuva hoidollinen prosessi, joka…
21.02.2023
Raportti toteuttamastamme vanhemmuuden tuen palvelupilotista on julkaistu
Kehitimme ja pilotoimme uuden, varhaisessa vaiheessa toteutettavan ja matalan kynnyksen intervention vanhemmille, jotka kokivat kuormittuneisuutta tai vanhemmuuteen liittyviä haasteita.
16.02.2023
Kevään -23 koulutukset
Maksuttomat aamukoulutushetket hyvinvointialueiden ammattilaisille. Tässä kevään koulutusaiheet ja ajankohdat – ilmoittaudu mukaan!
31.12.2022
Kiitos kuluneesta vuodesta
Nöyrä kiitos työntekijöillemme, huippuporukalle, joissa yhdistyy äärettömän korkea ammatillisuus ja osaaminen sekä herkkyys ja välittäminen. Asiakkaamme ovat kohdanneet elämässään paljon vaikeuksia ja…
31.05.2022
Profiam mukana toteuttamassa vanhemmuuden tuen palvelupilottia
Mieliteko-ohjelman kuntakierroksilla eri puolilla Pohjois-Savoa on noussut esille huoli lasten ja nuorten voinnista. Tähän hätään on mahdollista tarttua vanhemmuuden tuen kautta.